Начо Ковачев уважи покана на ротарианците в Кърджали като учредител на клуба

Публикувана на 07 Март 2017

Ротари клуб Кърджали отбеляза тържествено снощи двадесет и една година от своето създаване. По инициатива на президента Себахатин Гьокче на празничната сбирка присъстваха и учредители, които вече не са активни. Поканени бяха и младежите от Ротаракт и Интеракт - клубовете, за да се подчертае приемствеността в организацията. Специален гост на тържествената проява бе областният управител Начо Ковачев, който е един от основателите на клуба.

Прочети още...
 

Областният управител Начо Ковачев бе гост на приема за Трети март в Одрин

Публикувана на 05 Март 2017

Областният управител на Кърджали Начо Ковачев бе официален гост на приема, с който генералното ни консулство в Одрин отбеляза Националния празник 3-и март. Ковачев бе поканен на тържествената церемония от ръководителя на българската мисия Васил Вълчев. На събитието присъстваха дипломати, висши държавници, представители на местната и държавната власт, духовници, журналисти.

Прочети още...
 

Кърджали отбеляза тържествено 139-та годишнина от Освобождението

Публикувана на 03 Март 2017

Кърджали отпразнува тържествено 139-та годишнина от Освобождението на България от османско робство. Областният управител Начо Ковачев бе сред официалните гости на церемонията. Ритуалът започна с поднасяне на цветя и венци пред Паметника на руския воин в градинката пред храма „Свети Георги Победоносец“ сред шпалир от гвардейци и мажоретен състав. Политици, общественици, ученици, представители на руската общност и множество гражданиуважиха честването, изразявайки признателност към падналите за свободата на отечеството войни.

Прочети още...
 

Деца дариха областния управител с мартеници

Публикувана на 01 Март 2017

В началото на работния ден областният управител Начо Ковачев върза мартеници и честити празника Баба Марта на всички служители в Областната администрация с пожелание за здраве и пролетно настроение. По-късно той посрещна в кабинета си ученици от Езиковата гимназия и даровитите възпитаници на клуба по етнография в ОДК с ръководител Нели Карабашева, които дойдоха да го поздравят и да го дарят с ръчно изработени от тях мартеници. Ковачев също дари на всяко дете мартеница и им пожела да са здрави, с разностранни таланти и все така да уважават българските народни традиции.

Прочети още...
 

Тестваха водите на р. Върбица за замърсяване от хвостохранилището „Ерма река“

Публикувана на 28 Февруари 2017

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив информира областния управител за резултатите от извършена проверка по сигнал от 8 февруари т.г. за инцидентно изтичане на води от хвостохранилище „Ерма река“ и опасност от замърсяване на повърхностни и подземни води във водосбора на р. Върбица. Експерти от регионалните лаборатории на Агенцията по околна среда в Смолян и Хасково са изследвали физико-химичните показатели на взети проби от 8 пункта за мониторинг на водите на територията на Кърджали и Смолян. Проверката е установила следното:            В пункт река Гюдюрска на 200 м преди вливане във водите на р. Голяма Върбица е констатирано превишаване на стандартите за качество на околната среда по отношение съдържанието на цинк и кадмий в дните 8-9 февруари. Вероятната причина за замърсяването е изтичане на руднични води от стари рудници в региона.

Прочети още...
 

На 1 март започва пожароопасният сезон

Публикувана на 27 Февруари 2017

Областният управител Начо Ковачев издаде заповед, с която определя времето от 1 март до 15 ноември 2017 г за пожароопасен сезон в горските територии. Заповедта е на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с постъпило предложение на директора на РДГ Кърджали с цел създаване на ефективна организация за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на горските пожари. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии. На директорите на Регионалната дирекция по горите, Държавните горски стопанства в област Кърджали и ДЛС „Женда” е възложено да поддържат повишена бдителност и съгласувано с РС „Пожарна безопасност и защита на населението” да обозначат и да информират населението за определените от тях горски участъци с повишена пожарна опасност /1-ви клас/. Необходимо е да бъде осигурена проходимостта на горските пътища за противопожарната техника, като продължи разчистването на падналата дървесина и се ремонтират повредените от порои участъци.

Прочети още...
 

Областният управител свика среща с териториалните структури на държавната администрация

Публикувана на 22 Февруари 2017
Областният управител Начо Ковачев свика среща с ръководителите на териториалните структури на държавната администрация в Кърджали с оглед по-добрата координация в навечерието на парламентарните избори. Всеки от присъстващите представи себе си и институцията, която представлява. „Свиках тази среща в изпълнение на законовите правомощия на областния управител, установени в чл. 31 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1 от Устройствения правилник на областните администрации. Там е записано, че областният управител провежда държавната политика на територията на съответната област, координира и контролира работата на органите на изпълнителната власт.
Прочети още...
 

Областният управител: Институциите трябва да координират действията си за подобряване организацията на изборите

Публикувана на 20 Февруари 2017

Как да се подобри координацията между институциите, ангажирани с подготовката и провеждането на изборите, да се синхронизират техните действия, гласуването да протече безпроблемно и да се избегне струпването на големи потоци от хора и възникването на напрежение в изборната нощ, обсъдиха днес областният управител НачоКовачев и ръководството на РИК, ОД на МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Информационно обслужване“, служба ГРАО и общините.

Прочети още...
 
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай