Областният управител и кметът обсъдиха алтернативни локации за новата спортна зала

Областният управител Никола Чанев и кметът Хасан Азис обсъдиха три алтернативни локации за изграждане на многофункционална спортна зала в централната градска част на Кърджали.

Домакин на срещата бе областният управител. Двамата се обединиха около схващането, че държавата и местната власт трябва да търсят взаимноприемливи решения, когато става думи за инвестиции от порядъка на 3-4 млн, както е в случая, и да подберат терен с подходящи параметри, разположение и инфраструктура, който да е максимално удобен за гражданите и да не изисква утежняващи административни процедури. Възможните терени за спортна зала са в района на стадион „Горубсо“, зад открития басейн и в подножието на парк „Арпезос север“. Областният управител и кметът се договориха да бъде сформирана работна група от експерти на двете администрации, които да разработят конкретни варианти с точни размери, местонахождение и капацитет. Те ще бъдат подложени на дискусия идния понеделник, след което избраният вариант ще бъде представен за съгласуване на вниманието на спортното министерство.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай