Театралите от Езиковата гимназия хвърлиха мост между ценностите на Запада и балканските нрави

Изтокът и Западът в една (не)възможна симбиоза си дадоха среща на сцената на театъра в Кърджали, където младите таланти от Езикова гимназия „Христо Ботев“ представиха два свои спектакъла:

„Chat and shop“ на Юта Репенинг, носител на трета награда от фестивала на ученическите театри „Завесата се вдига на немски език“ в Сливен през 2018 г и „Представлението на „Хамлет“ в село Долно Туткаво“ от Иво Брешан на български език, дело на режисьора Атанас Атанасов, събрало овациите на публиката на фестивала „Арлекин“ в Стара Загора. Зрителите се насладиха на завладяващото актьорско присъствие на театралите от ЕГ „Христо Ботев“ и перфектната им езикова подготовка, която им позволява да общуват без дистанция с връстниците им от Европа. Събитието бе част от комуникационна инициатива под надслов Генерация Z  –  виртуалния свят и културното многообразиепод егидата на областния управител Никола Чанев, посветена на европейската година на културното наследство и европейското културно многообразие. Сред гостите на проявата бе и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. На пръв поглед взаимно изключващи се като съдържание, двете пиеси хвърлиха мост между традиция и модерност, между реалния и дигиталния свят, между ценностите на т.нар. Z-поколение и балканските нрави. „Голямото европейско семейство се крепи на различията и най-голямото му богатство е палитрата от етноси, религии и култури, нещо, което ние, кърджалийци знаем най-добре от всички“, изтъкна областният управител Чанев. Целта на проявата бе да открои ролята на чуждоезиковото обучение сред младите хора за опознаване на европейската литература, култура и изкуство, да привлече аудиторията към немската и българската драматургия и театър и да стимулира у подрастващите толерантност и чувство за принадлежност към голямата европейска общност. Във фоайето на театъра Ботевци подредиха постери и колажи, илюстриращи участието им в международни проекти по програма „Еразъм +“ и съвместни инициативи с немската служба за академичен обмен, чиито представители, партньори на училището, също уважиха събитието. Преди представлението в театъра се състоя и традиционният благотворителен базар от кампанията на областния управител „Да подарим надежда за Коледа“.

 

 

 

 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай