С инвестиции ще стопират обезлюдяването в Родопите

Родопите да са първият планински район за развитие, в който да се насочват приоритетно средства по различни програми заради обезлюдяването на териториите.

Това решение взеха областните управители и кметовете от Южен централен район /ЮЦР/, в който влизат областите Хасково, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, по време на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на ЮЦР, на което домакин бе губернаторът на Хасково Станислав Дечев. В заседанието взе участие заместник областният управител на Кърджали Севда Камбурова. Членовете на Съвета обсъдиха и приеха междинна оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионални развитие 2012 – 2022 г. и годишната индикативна програма на дейността на РСР на Южен централен район през 2018 г. На форума бе представен доклад за постигнатото от Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив по проекти INSiGHTS и STOB regions и информация за напредъка по изпълнението на Оперативните програми, съфинасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и предстоящо обявяване на процедури през 2019 г. 
По предложение на областния управител на Смолян Недялко Славов в дневния ред бяха включени и темите за определяне на района на Родопите като целева територия за развитие и подкрепа за дейността на регионалните иновационни центрове.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай