На Игнажден първите гости на областния управител бяха коледарите от СУ „Йордан Йовков“

Публикувана на 20 Декември 2018

По традиция на Игнажден първите гости на областния управител Никола Чанев бяха малките коледари от СУ „Йордан Йовков“.

С геги и калпаци вестителите на Рождество наричаха за здраве и плодородие и пожелаха на домакините софри богати, пълни хамбари с жито, мази с руйно вино и къщи с имане. Заедно с коледарската дружина добри гости на областния управител бяха и момичетата от мажоретния състав на училището и трупата за народни танци. Чанев поздрави децата за уважението, което хранят към българските традиции и обичаи и им пожела светли празници, весела ваканция и много подаръци.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай