Една-четвърт от заверките-апостил са издадени в Кърджали

Публикувана на 10 Януари 2019

256 заверки-апостил е издала Областна администрация Кърджали от началото на годината, обяви пред медиите областният управител Никола Чанев.

Става дума за нова услуга, която администрацията е оправомощена да извършва от 2019 г. Тя касае документи по гражданско състояние за чужбина, издадени от общините – актове за раждане и смърт, удостоверения за семейно положение, за наследници, постоянен адрес и т.н. Апостилът удостоверява истинността на подписите, положени върху документа, издава се в рамките на 24 часа и служи за легализация във всяка от държавите, подписали Хагската конвенция от 1991 г. „От началото на януари във всички областни администрации в страната са издадени общо 1 140 подобни заверки. При нас е най-натоварено - 25 на сто от заверките са издадени тук - 256 броя”, посочи областният управител. Таксата е 15 лева. Досега услугата е извършвана от Министерството на външните работи. Децентрализацията й е поредната стъпка към подобряване на административното обслужване в полза на гражданите, спестявайки им време и средства.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай