Кърджали търси своя регионален туристически бранд

Публикувана на 25 Януари 2019

Кръгла маса от Националната кампания на вестник «Стандарт» „Чудесата на България“ на тема „Регионални брандове – развитие на култура и туризъм“ се проведе в Кърджали под патронажа на областния управител Никола Чанев.

Гости на форума бяха заместник-министърът на културата Амелия Гешева, председателят на Национален туристически борд Румен Драганов, представители на МЗХ, Агенцията за инвестиции и министерството на туризма, заместник-кметове на общини и др. Целта на форума бе създаването на работещ механизъм за развитие на културата и туризма в региона чрез формулиране на регионален бранд, като например „По стъпките на Орфей и Дионис“ или „Тайните на Източните Родопи”. „Безспорно област Кърджали има огромен потенциал за туризъм – природни дадености, културно-исторически паметници, водни ресурси и др. както и етнически шарен състав. Това многообразие ни прави уникални“, подчерта Никола Чанев. Той открои развитието на туризма като много важен за държавата отрасъл и насърчи местната общност – държава, община и бизнес да работят в синхрон за превръщането на региона в печеливша туристическа дестинация. Заместник –министърът на културата Амелия Гешева заяви, че създаването на регионален туристически продукт е въпрос на взаимодействие, свързаност и правилен подход. Тази година има значително завишение на средствата от Министерството на културата за реставрация, консервация и проучване на обекти. 2 млн лева ще бъдат разпределени тази година на територията на цялата страна на конкурентен принцип, поясни Гешева. Повече са и парите за популяризиране на движимото културно наследство. Доц. д-р Румен Драганов защити концепцията, че Кърджали може да се превърне в зелената столица на България и тук да се оформи туристически бизнес-парк „Източни Родопи“. Дискусията бе организирана от в. „Стандарт“ и Асоциация по туризъм „Перперикон“ в партньорство с Националния борд по туризъм в България, БХРА и Регионален исторически музей - Кърджали. Вече девет години Националната кампания „Чудесата на България“ промотира богатото природно и културно-историческо наследство на страната ни, работи за създаването на маршрути за културно-исторически туризъм и популяризира фолклорните традиции и нематериалното наследство.

 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай