Областният управител очаква решение за статута на имота, върху който ще се строи спортната зала

    „Очаквам утре кметът Хасан Азис да внесе в ОбС предложение за промяна на статута на имота, върху който предстои да бъде изградена новата многофункционална спортна зала в Кърджали - от публична общинска в частна общинска собственост.

Това е сериозна стъпка напред към ускоряване реализацията на един обществено значим проект, за който получихме подкрепата и на спортното министерство, и на цялото правителство, което осигури необходимите средства в размер на 3,6 млн лева“, коментира областният управител Никола Чанев. Става дума за терен с площ от 7 310 кв.м, в района на комплекс „Арпезос“. Промяната на статута предхожда прехвърлянето на терена в собственост на министерството на спорта, което ще строи съоръжението. Радвам се, че държавата и местната власт постигнаха консенсус по отношение местонахождението на залата и промяната на собствеността, подчерта Чанев. „Разчитам, че предложението на кмета ще бъде подложено на гласуване и подкрепено от общинските съветници от всички групи на утрешното заседание на ОбС.Обратното би било във вреда на гражданите и поставяне на тяснопартийния интерес над обществения. Силно се надявам, че една мащабна инвестиция няма да бъде провалена, заради личностни амбиции и в края на март имотът окончателно ще влезе във владение на спортното министерство“, заключи областният управител.

  

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай