Архитекти определиха като незаконосъобразна промяната в ПУП-а на парк „Простор“ без решение на ОбС

Областният управител Никола Чанев и Камарата на архитектите обсъдиха казуса с парцелирането на парк „Простор“.

На срещата присъстваха и представители на ОПУ и Пътна полиция, които следва да съгласуват проекта за разширяване на паркинга и обособяването на кръстовище към входа на стадиона. Архитектите определиха като незаконосъобразна промяната в ПУП-а на парка без решение на ОбС. Това е задължително условие, когато става дума за паркова среда, независимо от териториалния й обхват, подчерта арх. Куюмджиева, председател на Камарата на архитектите в Кърджали. Тя и колегите й бяха категорични, че заповедта на кмета за изменение на ПУП-а следва да бъде оборена като нищожна, тъй като противоречи на законовите разпоредби. Няма логика парк да се дели на отделни УПИ-та, ако в него няма да се строи?! Недопустимо е да се жертва тревна площ заради паркоместа, още повече, че общината разполага с паркинг, отдаден за автомивка. Изграждането на тренировъчно игрище, оградено с телена мрежа, на поляната пред самолета пък би унищожило лицето част на парка, смятат специалистите. По думите им, колегията неведнъж е призовавала паркът да не се парцелира, да не се унищожава фасадата му със спортни площадки и паркоместа, да се запази пешеходният подход към стадиона и максимално да се съхранят зелените площи. За жалост не бяхме чути, изтъкнаха архитектите. Те бяха категорични, че ще подкрепят усилията на областния управител и гражданите за спасяване на парк „Простор“от бетониране. Чака се и становището на прокуратурата, пред която Никола Чанев обжалва изменението в ПУП-а на парка.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай