Архитекти определиха като незаконосъобразна промяната в ПУП-а на парк „Простор“ без решение на ОбС

Областният управител Никола Чанев и Камарата на архитектите обсъдиха казуса с парцелирането на парк „Простор“.

На срещата присъстваха и представители на ОПУ и Пътна полиция, които следва да съгласуват проекта за разширяване на паркинга и обособяването на кръстовище към входа на стадиона. Архитектите определиха като незаконосъобразна промяната в ПУП-а на парка без решение на ОбС. Това е задължително условие, когато става дума за паркова среда, независимо от териториалния й обхват, подчерта арх. Куюмджиева, председател на Камарата на архитектите в Кърджали. Тя и колегите й бяха категорични, че заповедта на кмета за изменение на ПУП-а следва да бъде оборена като нищожна, тъй като противоречи на законовите разпоредби. Няма логика парк да се дели на отделни УПИ-та, ако в него няма да се строи?! Недопустимо е да се жертва тревна площ заради паркоместа, още повече, че общината разполага с паркинг, отдаден за автомивка. Изграждането на тренировъчно игрище, оградено с телена мрежа, на поляната пред самолета пък би унищожило лицето част на парка, смятат специалистите. По думите им, колегията неведнъж е призовавала паркът да не се парцелира, да не се унищожава фасадата му със спортни площадки и паркоместа, да се запази пешеходният подход към стадиона и максимално да се съхранят зелените площи. За жалост не бяхме чути, изтъкнаха архитектите. Те бяха категорични, че ще подкрепят усилията на областния управител и гражданите за спасяване на парк „Простор“от бетониране. Чака се и становището на прокуратурата, пред която Никола Чанев обжалва изменението в ПУП-а на парка.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай