„ВиК“ ще инвестира близо 70 млн лева в Кърджалийско по ОП „Околна среда“

Публикувана на 25 Март 2019

Амбициозна инвестиционна програма за близо 70 млн лева ще реализира „ВиК“ ООД Кърджали по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

Дружеството получи карт-бланш да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС след като днес между областния управител Никола Чанев като председател на Асоциацията по ВиК – Кърджали и оператора бе подписано допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията и предоставяне на ВиК-услуги. То ще позволи в региона да бъдат направени мащабни вложения за подобряване на ВиК-мрежата, като например реконструкция на магистралния водопровод от яз. „Боровица“ до областния център, ремонт на пречиствателната станция за питейни води в с. Енчец и др., коментираха Чанев и управителят на фирмата инж. Славчо Славков. 14 ВиК-дружества в страната имат готови проекти и отговарят на условията за кандидатстване по ОПОС. Срокът е 23 април.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай