В село Тютюнче градят подпорна стена срещу високите води на р. Джебелска

Публикувана на 09 Април 2019

В джебелското село Тютюнче стартира изграждането на подпорна стена с дължина 45 м и височина 10 м, която ще противодейства на високите води на река Джебелска и ще защити от пропадане единствения път за селото.

Срокът за строителството е 35 дни. Изпълнител на обекта е „Лесоинвест“ – Стара Загора. Стойността на строително-монтажните работи е близо половин милион лева. Символичната първа копка на стената бе направена в присъствието на областния управител Никола Чанев, кметицата на Тютюнче Ирина Караиванова, представители на фирмата-изпълнител и местни жители.

Обектът се изгражда в рамките на мащабния международен проект „Трангранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция V- А – България 2014-2020 г. Партньори по него са три областни администрации от гръцка страна и четири от българска, сред които и Кърджали. Целта е да се подобри защитната инфраструктура в речните басейни на Струма, Арда и Марица, да се повиши сигурността в районите с риск от наводнения и устойчивостта към бедствия, да се насърчи взаимодействието между органите за управление на водите от двете страни на границата. Общата стойност на проекта е 11,5 млн евро. На територията на област Кърджали ще бъдат извършени дейности за 1,09 млн евро на два обекта – възстановяването на защитната дига на р. Крумовица на входа на града и изграждането на дига на р. Джебелска в с. Тютюнче.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай