318 686 лева влизат в област Кърджали по Регионалната програма за заетост за 2019 г

Публикувана на 10 Април 2019

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Методиката за оценка на проектните предложения, които ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2019 г.

Програмата е на стойност 318 686 лева и ще стартира официално от 1 юни с продължителност 6 месеца. Предложенията се разработват от областната администрация и общините и осигуряват работа на трайно безработни лица до 29 г и в предпенсионна възраст. Броят и разпределението на работните места ще бъдат приети на следващото заседание на Комисията на 24 април. Председател на ПК по заетост е заместник областният управител Леман Али.

Днес бяха представени и съгласувани резултатите от първото за годината проучване на потребностите от работна сила, проведено сред работодателите от област Кърджали в периода февруари-март. Изводите от него са, че в региона все още има фирми без компютри, интернет и електронна поща. Над 60 на сто срещат трудности при наемането на кадри. Пред следващото полугодие само една-трета възнамеряват да търсят нов персонал. Най-дефицитни на пазара са шивачите, строителите и машинните оператори. Развиващите семеен бизнес не възнамеряват да назначават нови хора или да обучават наличните. Най-активно в проучването са участвали заетите в сектор Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, следвани от Индустрия и Държавно управление.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай