Областен и кмет се споразумяха теренът на спортната зала да бъде прехвърлен на спортното министерство

Публикувана на 22 Април 2019

Областният управител Никола Чанев и кметът Хасан Азис се споразумяха на следващата сесия на ОбС в края на месец май теренът, върху който ще бъде изградена бъдещата многофункционална спортна зала на Кърджали, да бъде прехвърлен в управление на Министерството на младежта и спорта.

Днес общинските съветници единодушно гласуваха промяната в статута на имота от публична в частна общинска собственост, с което бе направена сериозна стъпка напред към реализацията на проекта. Удовлетворен съм, че местната власт потвърди своята заинтересованост към осъществяването на проекта и усвояването на една мащабна за града ни инвестиция, каза Чанев. Областният управител пое ангажимент да компенсира общината като й предостави безвъзмездно сходен имот-частна държавна собственост в района на стадион „Горубсо“, отреден за спорт и отдих.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай