Преподаватели от Мансфийлд гостуваха на областния управител

Публикувана на 11 Април 2019

Областният управител Никола Чанев прие гостуваща делегация от „Уест Нотингамшир колидж“ в британския град Мансфийлд.

Учебното заведение е партньор на ПГ по икономика „Алеко Константинов“ по международен проект за обмен на добри практики в професионалното образование. Колежът в Мансфийлд наброява 26 000 ученици от 16 до 19-годишна възраст, които се обучават по различни специалности – бизнес, изкуство, хуманитарни науки и др. Специфичното е, че делът на теорията е само 20 процента, останалите 80 на сто са практика в реалния сектор. Фирмите получават субсидия от държавата, а учениците – почасова ставка от 3 паунда на час, което е една-трета от минималната за страната, обясниха британците. Областният управител подчерта, че дуалното обучение тепърва прохожда у нас и в този смисъл британският опит би бил изключително полезен. Той изтъкна необходимостта от ранно професионално ориентиране сред подрастващите и възможността да прилагат наученото в реална среда. Преподавателите поясниха, че въпреки различията в двете образователни системи съвместните контакти са много ползотворни и допринасят за подобряване на ефективността в учебния процес.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай