Кърджали е домакин на международен форум по проблемите на спешната помощ

Публикувана на 22 Април 2019

Областният управител Никола Чанев откри тридневна Международна конференция посветена на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд в здравеопазването.

Форумът се провежда в Кърджали по проект за получаване на спешна медицинска помощ чрез насърчаване на иновациите в трансграничните райони на България и Гърция, финансиран от програмата ИНТЕРРЕГ V-A. В него участват медицински специалисти от районите на Кърджали и Кавала. Сред официалните гости са д-р Евангелос Кампуридис от Многопрофилната болница в Кавала и д-р Антониос Костас от Медицинската асоциация, които са партньори на кърджалийския Център за спешна медицинска помощ. Областният управител поздрави екипа на проекта и домакините от ЦСМП, които работят в трудни условия в тежък район и постигат високи резултати в кризисни ситуации. Директорът на ЦСМП–Кърджали д-р Атанас Митков представи приоритетите на проекта и възможностите, които сътрудничеството с гърците предоставя за повишаване качеството на медицинската помощ по границата. Изтъкнати бяха добри практики в двата региона и новости в методиката за подобряване условията на труд, извършена бе демонстрация на технически средства за дистанционна диагностика при нужда от спешна медицинска помощ.

Предстои през лятото да се проведе упражнение/симулация за готовност при спешни медицински случаи и извънредни бедствени ситуации в граничния регион на Родопите. Целта на проекта е с помощта на новите технологии да се преодолее проблемът с разстоянията и труднопроходимите пътища, да се гарантира достъп до здравна помощ и да се повиши капацитета на звеното за спешна помощ в Кърджали и на първичната здравна помощ в Кавала.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай