Областният управител свиква новоизбраните общински съвети

Публикувана на 01 Ноември 2019

Областният управител Никола Чанев насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети, които ще се проведат в рамките на предстоящата работна седмица.

Първи ще заседават нормотворците в Ардино, последни – в Кърджали. Общо 203-ма са общинските съветници в седемте общини, 141 от тях са представители на ДПС. Четирима от общинските кметове са преизбрани на поста, останалите трима встъпват в първия си мандат. Новоизбраните общински съвети се свикват съгласно чл. 23, ал.1 и 2 от ЗМСМА при дневен ред в дветочки: полагане на клетва и избор на председател на ОбС. На заседанията са поканени да присъстват председателите и членовете на общинските избирателни комисии.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай