Чанев : Очаквам ОбС Черноочене да генерира градивни идеи, а не политически противоборства

Публикувана на 06 Ноември 2019

Айдън Осман положи клетва като кмет на община Черноочене за шести пореден мандат в присъствието на областния управител Никола Чанев, новоизбраните 17 общински съветници /13 от ДПС и 4 от ГЕРБ/ и 21 кметове на кметства.

Тържествената сесия в Черноочене се състоя в салона на читалището. По правилник тя бе ръководена от най-възрастния съветник – Джемал Али от групата на ГЕРБ. „Вярвам, че през новия управленски мандат 2019 – 2023 г Черноочене ще присъства в новините само с положителни примери и този разпоредителен орган ще генерира градивни идеи, а не политически противоборства. Ще бъдат спазвани принципите на равнопоставеност, толерантност и цивилизовано отношение към опонента и няма да бъдат допускани прояви на агресия, обидни квалификации или уронване на престижа и достойнството на всеки един от вас“, подчерта в словото си областният управител Никола Чанев. За председател на ОбС Черноочене мнозинството преизбра Бедрие Яшар Газиюмер. Айдън Осман заяви, че ще продължи да следва дългосрочната си управленска програма.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай