Община Кирково да се възползва максимално от граничното си местоположение пожела областният управител

Публикувана на 06 Ноември 2019

Областният управител Никола Чанев откри тържествената сесия на ОбС Кирково, която по право бе ръководена от най-възрастния общински съветник – Бончо Георгиев от ГЕРБ.

20 съветници от ДПС, 8 от ГЕРБ и 1 от „ БСП за България“ влизат в новоизбрания разпоредителен орган. Днес те положиха клетва да спазват конституцията на страната и да работят за благоденствието на гражданите, заедно с кмета Шинаси Сюлейман и 41 кметове на населени места. Удостовернията им връчи председателят на ОИК Стефан Радионов. За председател на ОбС Кирково бе преизбран Сали Рамадан. Областният управител пожела на органите на местното самоуправление да стопанисват добре и да модернизират общинската инфраструктура, да създават условия за стимулиране на местното предприемачество и привличане на чужди инвестиции, да осигурят на населението по-добра жизнена среда, съвременни придобивки и социална сигурност. И разбира се, да се възползват максимално от граничното местоположение на Кирково и инструментите на европейската солидарност за развитие на туризма, търговията и предприемачеството. Хората са все по-взискателни към ритъма, с работи администрацията, към проектите, които реализира и които е длъжна да доведе до успешен край. В същото време расте и гражданската чувствителност към случаите на злоупотреби, заобикаляне на закона и разточителство с публични средства. Разчитам всички вие да проявите разум, последователност, чувство за справедливост и диалогичност когато вземате решения, засягащи бъдещето на общността“, подчерта Чанев. Шанаси Сюлейман изрази готовност да се вслушва в гласа на опозицията и да се подчинява на интересите на хората.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай