Областният съвет по сигурност и Щабът за защита при бедствия съгласуваха подготовката за зимата

Публикувана на 08 Ноември 2019

Областният съвет по сигурност и Щабът за защита при бедствия проведоха съвместно заседание, председателствано от заместник областния управител Севда Камбурова, във връзка с подготовката за зимата и осигуряването на условия за нормално функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението при усложнени метеорологични условия.

Камбурова докладва за предприетите превантивни мерки и готовността за взаимодействие между Националния, Областния и Общинските щабове за защита при бедствия. Стана ясно, че част от общините вече са сключили договори за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, включително доставка на инертни материали, други, като Джебел, Кирково и Крумовград, все още са в процедура за избор на изпълнители. Предстоят проверки на наличната техника и готовността на фирмите за работа в зимна обстановка. Осигурени са горива и хранителни продукти за училищата и детските градини. Изготвени са маршрути за специализираните ученически превози и резервна схема за достъп до всички населени места. Организирано е извозването на родилките, диабетно болните на инсулин и пациентите на хемодиализа при влошаване на времето. Община Кърджали е подписала договор за зимно поддържане и снегопочистване на градските улици с „Грийн партнърс- БКС“до 2024 г. Цялата ОПМ, която е с дължина около 250 км, е разделена на 13 позиции, за които за сключени договори до 31 март 2021 г. Директорът на Областно пътно управление инж. Иван Гавазов запозна членовете на Щаба с предприетите от ОПУ мерки по отношение на републиканската пътна мрежа. През сезона 2019/2020 г зимното поддържане на 636, 123 км РПМ ще се извършва от ДЗЗД „РМП Кърджали 2014“. Очаква се режимът за зимно поддържане на ПМ да стартира до 20 ноември. Въведени са денонощни дежурства, сформиран е кризисен щаб, автомобилният парк е в изправност. До момента фирмата изпълнител е доставила 3 500 т сол, 500 т пясък и 15 т СаСL2в опорните пунктове. 8 специализирани машини са в готовност да чистят и опесъчават участъци с по-голяма надморска височина. Инж. Гавазов посочи, че на места зимното поддържане ще бъде затруднено поради въведена временна организация на движението – на пътя Черноочене -Комунига-Асеновград, заради пропадане на част от платното, и на пътя Кърджали-Мост-Манастир, където предстои рехабилитация по ОП „Региони в растеж“. По график до 10 декември т.г. предстои да бъдат извършени проверки от Междуведомствена комисия в общините, поделенията на „Енергоразпределение“, „ВиК“, ОПУ, Язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“, ЦСМП, РЗИ и МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ за състоянието на специализираната, транспортната, пътноподържащата и снегопочистващата им техника и готовността им за действие през зимния период. Извършена е проверка и на потенциално опасните водни обекти и речните легла с намалена проводимост извън урбанизираните територии. На заседанието бяха отправени препоръки за подобряване на взаимодействието между институциите и по-висока ефективност при усложняване на обстановката, а именно: да се осигури непрекъснат режим на работа от пътно-поддържащите фирми при обилен снеговалеж с цел недопускане затварянето на главните пътища в областта, да се гарантира техническата изправност на техниката и оборудването й със сигнални лампи, да се предвиди резервна техника за подмяна при аварии, да се организира почистване на пътните знаци, да се следи нивото на микроязовирите и функционирането на преливниците им при проливен дъжд и сняг.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай