Никола Чанев: Общините саботират инвестициите във ВиК-сектора

Публикувана на 06 Март 2020

Общините в област Кърджали бойкотираха първото за годината редовно заседание на „Асоциацията по ВиК“, председателствана от областния управител Никола Чанев.

Нито един представител на местната власт не бе упълномощен от съответния общински съвет и не присъства на форума, което осуети кворума и провали провеждането му. На заседанието трябваше да бъде приет годишният бюджет на Асоциацията и да бъде обсъдена инвестиционната програма на ВиК-оператора за 2020 г. Всяка година в подмяната и модернизирането на ВиК – мрежата в Кърджалийско се влагат над 500 000 лева. Даваме възможност на общините да предлагат за включване и да дават предимство на важни за тях обекти в инвестиционната програма на ВиК, те обаче явно не желаят да се възползват от това, коментира Никола Чанев. По думите му, подобно поведение е в ущърб на гражданите и вреди на интересите им на данъкоплатци. Саботирайки работата на Асоциацията, общините на практика саботират инвестициите в сектора и правото на хората да ползват една съвременна ВиК-мрежа, отговаряща на всички екологични стандарти, заключи областния управител.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай