Асоциация по ВиК - Кърджали

Правилник за дейността и организацията на АВиК

 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги 

 

Конкурси

 

 

 

 

 

 Отмяна на редовно заседание на 24.05.2018

Публикувано на 23.04.2018 год.

 

Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 24.04.2018г.

- Покана и писмени материали

 

 

Публикувано на 21.03.2018 год.

 


 

 

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 03.10.201г.

Публикувано на 19.10.2017 год.

 


 

 

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 03.10.201г.

-    -  Покана и писмени материали

 Публикувано на 08.08.2017 год.

 


 

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.03.2017 г.
Публикувано на 10.04.2017 г. 

 


Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.03.2017 г.
- Покана и писмени материали

Публикувано на 28.02.2017 год.

 

- ОТМЯНА на заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 29.08.2016 г.

Публикувано на 19.08.2016 год.

 

Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 29.08.2016 г.
- Покана и писма до МРРБ и МОСВ
- Приложение
Публикувано на 29.07.2016 год.


Протокол от извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.06.2016 г.

публикувано на 15.07.2016 г.


Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.06.2016 г.

- Покана и приложения

- Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 30.05.2016 г.


Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 17.03.2016 г.

- Покана

- Приложения

- Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 23.02.2016 г.

- Писмо от кмета на община Кърджали

- Писмо до кметове и председатели на общински съвети

- Дневен ред

публикувано на 29.02.2016 г.

 

- Протокол от заседанието и приложения

- Договор за стопанисване, поддържжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключени с "ВиК" ООД, гр. Кърджали

публикувано на 01.04.2016 г.

 

Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 21.12.2015 г.

- Покана

- Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 20.11.2015 г.

- Протокол

публикувано на 30.12.2015 г.


 Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 26.02.2015 г.

- Покана

- Приложения

- Протокол от 26.02.2015 г.

- Бюджет за 2015г. на Асоциация по ВиК-Кърджали


- Протокол от 10.12.2014 г.

- Бюджет за 2014 г. на Асоциация по ВиК - Кърджали

 

Архив конкурси АВиК

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай