Министър Лиляна Павлова ще разяснява програмата за саниране в Кърджали

Публикувана на 06 Февруари 2015

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова идва в Кърджали на 8 февруари, неделя, на работна среща във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която стартира на 1 февруари. Срещата ще се проведе в Дома на културата от 17 часа. Домакин е областният управител Илия Илиев. Поканени са кметовете на общини, домоуправителите на допустимите за финансиране сгради и всички граждани, които проявяват интерес към възможностите на програмата.

В рамките на събитието ще бъдат представени одобрените методически указания и образците за кандидатстване, които са публикувани на интернет-страницата на МРРБ. Предвидена е дискусия, по време на която министър Павлова ще отговаря на въпроси. Кърджали е 12-ият областен град, в който се организират работни срещи за санирането с участието на министър Павлова или заместник–министър Николай Нанков. Навсякъде форумите преминават при изключителен интерес. В териториалния обхват на програмата попадат 265 общини в страната. Общият й ресурс е 1 млрд лева. Одобрените сгради ще получат 100 процента безвъзмездна финансова помощ. Очакваният икономически ефект от реализацията на програмата, освен визуалното обновление на жилищата, е драстично намаляване на енергопотреблението и икономия на разходите в зимния период.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай