Честваме европейския ден на телефон 112

Публикувана на 11 Февруари 2015

112 2

Областният управител Илия Илиев поздрави служителите в Районния център 112 по случай Европейския ден на единния телефон за спешни повиквания. Честването се състоя в зала 301 на областната администрация. Илиев пожела здраве, успешна работа и още по-висока ефективност на екипите, които се отзовават денонощно на сигнали за бедствия, аварии, катастрофи, медицински случаи или нарушаване на обществения ред, и ги поздрави за бързата и адекватна реакция по време на наводненията през последните няколко седмици.

Националната система 112 е създадена преди 6 години. Центърът в Кърджали е един от 6-те в страната. Обслужва областите в Южен централен район – Кърджали, Хасково, Смолян, Пловдив и Пазарджик. Денят на 112 бе отбелязан с презентация за дейността на системата в присъствието на партньорските служби за спешно реагиране, медии и неправителствени организации. Тази година акцентът на празника е борбата с така нар. нерегламентирани повиквания, които заемат линиите, оскъпяват услугата и възпрепятстват своевременното оказване на помощ, изтъкна Елена Паскалева, директор на Центъра в Кърджали. Най-често злоупотребите се дължат на неволно избиране на номер 112, детска игра, искане на справки, грешна преценка, както и злоумишлени обаждания за несъществуващи инциденти, за което са предвидени солени глоби.
За миналата 2014 г в Националната система 112 са приети 5 325 237 повиквания. Болшинството от сигналите са насочени към службите за спешно реагиране – Спешна помощ, МВР и Пожарната. Средно за денонощие са обработени близо 15 000 повиквания. Обезпокоително е, че 58 на сто от общия брой или всяко второ обаждане е било нерегламентирано, което затруднява работата на служителите в Районните центрове.

112 1

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай