Административният съд отмени решението на ОбС за разместване на павилионите „Lafka”

Публикувана на 11 Февруари 2015

Административният съд в Кърджали потвърди, че Решението на Общинския съвет от 20 ноември 2014 г, с което се дава съгласие за разместване на павилионите „Lаfka", е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Делото бе заведено от областния управител, след като решението бе върнато от него за ново обсъждане, но ОбС отказа да се произнесе в регламентирания срок.

Илиев оспори решението с аргумента, че подмяната на неатрактивните терени, които са отдадени чрез търг на фирма „Табак маркет" АД за срок от 10 години, с други по-атрактивни, макар и в същите зони, изисква да се проведе нова процедура по чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, а не е достатъчно да се сключи анекс към вече подписания договор за наем. Става дума за шест будки за кафе, сладкарски изделия и печатни издания на бул. „България", бул. „Беломорски", бул. „Христо Ботев", ул. „Захари Зограф" и ул. „Първи май", чието местоположение е променено след като конкурсът е проведен за други позиции по предварително съгласувана схема и е сключен договор със спечелилия кандидат. Според фирмата-наемател, промяната се налагала по технически причини, които възпрепятствали изпълнението на инвестиционната й програма. Магистратите са категорични, че замяната на общински терени, за които е проведена надлежна процедура по ЗОС с други такива, с различно местоположение, без търг, нарушава материалния закон.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай