Илия Илиев: Снежното бедствие бе урок за институциите

26.03.2015 1

Териториалните структури и общините направиха отчет на свършеното през зимния сезон за опазване сигурността на населението и инфраструктурата на проведеното днес планово заседание на Кризисния щаб, председателстван от областния управител Илия Илиев. Силите на единната спасителна система докладваха за затрудненията, които са срещнали при овладяване на снежното бедствие в началото на м.март и направиха предложения за подобряване на дейността и координацията между службите.

26.03.2015 2

Областният управител подчерта, че бедственото положение е тест за готовността на институциите да реагират бързо и адекватно в екстремни условия, да създадат ефективна организация за действие и да гарантират безопасността на хората и нормалното функциониране на инфраструктурата. В заседанието участваха представители на всички общини и ръководителите на МВР, „Пожарна безопасност",Спешна помощ, „Ви К", Център 112, РЗИ, Агенцията по храните, Енергийния системен оператор, Язовирен район „Арда", Пътно управление и др. Основният извод от дискусията бе, че трябва да се прецизират договорите със снегопочистващите фирми по републиканската и общинската пътна мрежа, като процедурите се изтеглят преди есента, а в договорите се заложи осигуряването на повече специализирани машини и такива с по-голяма мощност – булдозери, ротори и др, които могат да се справят с обилните снегонавявания, като строго се съблюдава тяхната изправност в навечерието на сезона. Да не се допуска затваряне на главни пътища и образуване на „тапи" от закъсали МПС, заради непочистени навреме настилки. Да се почистят задръстените дъждоприемни шахти и да се изолират всички течове, които превръщат улиците в реки, а при минусови температури – в ледени пързалки и създават предпоставки за ПТП.. Да се осигурят резачки и мобилни групи, които да отстраняват падналите върху платното дървета. Да се закупят генератори, които да са на разположение на болниците, спешните центрове, социалните заведения и др. възлови обекти. Да се подсигури непрекъсната мобилна връзка по региони и да се контролират всички неотложни медицински случаи, които се нуждаят от лекарства и хоспитализация. Да се разширят сервитутните зони край пътищата и да се разчистват редовно просеките в горите, тъй като падналите дървета затрудняват изключително много достъпа до ел.съоръженията. Институциите бяха категорични, че сривът на електропреносната мрежа и липсата на мобилни комуникации са се оказали най-тежкият проблем в дните на бедствието. 16 електропровода и 8 подстанции на Енергийния системен оператор излязоха от строя. Областният управител бе категоричен, че при обявяване на код червено териториалните структури и местната власт трябва да са в готовност да реагират на момента с жива сила и техника и компромиси не бива да се допускат.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай