Министърът на земеделието и областният управител залесяваха в двора на най-старото училище

zalesyavane 2

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева, областният управител Илия Илиев и народният представител Цвета Караянчева засадиха две български ели и един американски сребрист смърч в двора на най-старото светско училище в Кърджалийско – СОУ „Отец Паисий". Инициативата бе част от празниците по случай Седмицата на гората. В нея се включиха лесовъди от Държавното горско стопанство и гимназисти, които засадиха 16 туи.

zalesyavane 1

Тази година в чест на празника са предоставени около 2000 фиданки от 10 дървесни вида на училища, детски градини, храмове, държавни институции, кметства и др, заяви директорът на ДГС инж. Николай Янчев. В цялата област по план ще бъдат залесени 220 дка. Други 400 дка са освободени от падналата дървесина след бедствието през март и ще бъдат озеленени допълнително. За цялата страна годишният план за залесяване е близо 15 000 дка, подготвили сме необходимия посадъчен материал - 7 млн фиданки и това е най-високият обем извършено залесяване за последните години, финансирането е осигурено, гарантира министър Танева.

zalesyavane 3

Тя изтъкна, че голяма част от горските територии у нас са пострадали от ледоломи и снеговали през последните няколко месеца и след обследване от тях предстои да се усвои увредената дървесина и до се предвиди залесяването им. Най-големите поражения са в областите Кърджали и Смолян, подчерта Танева. Тя припомни, че до края на седмицата се подават заявления за обезщетяване на животновъдите, чиито стопанство пострадаха от снеговалежа. За целта ДФ „Земеделие" ще разплати 900 000 лева. Посещението на министър Танева в Кърджали бе в рамките на националната разяснителна кампания за директните плащания през 2015 г и въвеждането на нови схеми за подпомагане. По отношение на тютюнопроизводството, което е основен отрасъл в Източните Родопи , тя бе категорична, че Европа средства за тютюн не дава, и че националната преходна помощ за референтния период 2007-2009 г, която тази година е в размер на 105 млн лева, има за цел да насърчи преориентирането на стопаните към други култури и производства. Всичко, което се прави за тютюнопроизводството в момента в нашата страна, е въпрос на решение на правителството или национална политика. Няма инструмент за подкрепа на сега произведения тютюн, неговата цена е функция на пазара и може да се повиши единствено чрез подобряване на качеството и обединяване на хората в сдружения, които да защитават интересите им", обясни министърът.

 zalesyavane 4

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай