Областна администрация Кърджали е сред отличниците по рейтинг на прозрачност

Публикувана на 03 Юни 2015

IMG 9758

Областна администрация Кърджали е отличник в регионален мащаб по рейтинг на прозрачност и е в челната шестица сред 28-те областни администрации, сочи годишното проучване на Програмата достъп до информация /ПДИ/, която днес проведе работен семинар в Кърджали. „Голямото разочарование", според Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, е община Кърджали, която, от носител на почетния Златен ключ през 2005 г, се е сринала до незавидното 206-то място от 264 общини у нас.

IMG 9751

„На дъното" в класацията за достъп до информация. се нареждат и общините Кирково /209-та/ и Черноочене /211-та поред/. Лидер сред общините е Момчилград – на 66-та позиция в страната. Тя е втора по рейтинг между институциите в региона след областната администрация и преди РЗИ.

Областният управител Илия Илиев заяви пред участниците във форума, че и държавата и местната власт все още са в дълг към гражданите по отношение на публичността и достъпа до информация, а това са основни белези на демократичното общество и на доброто управление.

Наблюдението върху активната прозрачност е извършено в периода февруари – март 2015 г. Изследването обхваща 18 министерства, 28 областни администрации, 264 общини, 150 териториални структури, 79 държавни агенции и 11 независими органи на изпълнителната власт. Направено е върху 544 интернет-страници на базата на 72 индикатора за институциите и 81 за общините. Целта е да се провери дали институциите спазват Закона за достъп до информация и изпълняват ли задължението си да публикуват нормативните си актове, стратегии, планове, регистри и отчети, декларации за конфликт на интереси, обявления за обществени поръчки, услуги, секция „профил на купувача" и т.н.

Семинарът се проведе в два модула – за неправителствени организации, медии и заявители по програмата и за институции. Гергана Жулева, ръководителят на правния екип Александър Кашъмов и юристката Дарина Палова разясниха Закона за достъп до обществена информация – неговия обхват, правна рамка, принцип, задължени субекти, срокове, процедури и ограничения, обсъдиха конкретни казуси и посочиха примери от съдебната практика, касаещи публичността. Правилото е, че отказът от информация трябва да се мотивира подробно, а мълчанието е недопустимо.

Новият проектозакон за достъп до информация предстои да влезе на първо четене в парламента и очакванията са да бъде приет преди лятната ваканция, обяви Гергана Жулева. В него ще бъдат вменени допълнителни задължения на администрациите по отношение на прозрачността, като например да публикуват всички сключени договори и плащанията по тях, както и списък на декласифицираните документи. Ще бъдат въведени и парични санкции за непубликуване на информация.

IMG 9752

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай