Областна администрация Кърджали е сред отличниците по рейтинг на прозрачност

Публикувана на 03 Юни 2015

IMG 9758

Областна администрация Кърджали е отличник в регионален мащаб по рейтинг на прозрачност и е в челната шестица сред 28-те областни администрации, сочи годишното проучване на Програмата достъп до информация /ПДИ/, която днес проведе работен семинар в Кърджали. „Голямото разочарование", според Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, е община Кърджали, която, от носител на почетния Златен ключ през 2005 г, се е сринала до незавидното 206-то място от 264 общини у нас.

IMG 9751

„На дъното" в класацията за достъп до информация. се нареждат и общините Кирково /209-та/ и Черноочене /211-та поред/. Лидер сред общините е Момчилград – на 66-та позиция в страната. Тя е втора по рейтинг между институциите в региона след областната администрация и преди РЗИ.

Областният управител Илия Илиев заяви пред участниците във форума, че и държавата и местната власт все още са в дълг към гражданите по отношение на публичността и достъпа до информация, а това са основни белези на демократичното общество и на доброто управление.

Наблюдението върху активната прозрачност е извършено в периода февруари – март 2015 г. Изследването обхваща 18 министерства, 28 областни администрации, 264 общини, 150 териториални структури, 79 държавни агенции и 11 независими органи на изпълнителната власт. Направено е върху 544 интернет-страници на базата на 72 индикатора за институциите и 81 за общините. Целта е да се провери дали институциите спазват Закона за достъп до информация и изпълняват ли задължението си да публикуват нормативните си актове, стратегии, планове, регистри и отчети, декларации за конфликт на интереси, обявления за обществени поръчки, услуги, секция „профил на купувача" и т.н.

Семинарът се проведе в два модула – за неправителствени организации, медии и заявители по програмата и за институции. Гергана Жулева, ръководителят на правния екип Александър Кашъмов и юристката Дарина Палова разясниха Закона за достъп до обществена информация – неговия обхват, правна рамка, принцип, задължени субекти, срокове, процедури и ограничения, обсъдиха конкретни казуси и посочиха примери от съдебната практика, касаещи публичността. Правилото е, че отказът от информация трябва да се мотивира подробно, а мълчанието е недопустимо.

Новият проектозакон за достъп до информация предстои да влезе на първо четене в парламента и очакванията са да бъде приет преди лятната ваканция, обяви Гергана Жулева. В него ще бъдат вменени допълнителни задължения на администрациите по отношение на прозрачността, като например да публикуват всички сключени договори и плащанията по тях, както и списък на декласифицираните документи. Ще бъдат въведени и парични санкции за непубликуване на информация.

IMG 9752

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай