164 работни места ще бъдат разкрити по проекта „Подкрепа за заетост”

Публикувана на 09 Юни 2015

P6050047 1

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, ръководена от заместник областния управител Румен Младенов, одобри разкриването на 164 работни места по проекта „Подкрепа за заетост", финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Предложението е внесено от областна администрация. По проекта ще бъдат наети трайно безработни лица за срок от 4 месеца, които ще бъдат ангажирани с преодоляване на последиците от природните бедствия в региона и с превантивни дейности за защита от наводнения.

Позициите са за общи работници и поддръжка на сгради и пътища. Голяма част от тях ще бъдат заети в разчистването на повалената от снеголома дървесина в Кърджалийско.

P6050047 2

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай