Областният управител проследи годишния технически преглед на яз. „Кърджали”

IMG 021483 1

Областният управител Илия Илиев наблюдава годишния технически преглед по машинната част на основните изпускатели и преливни клапи на яз. „Кърджали", който се извършва днес. Целта на изпитанието е да се провери функционалната годност на съоръженията чрез изпускане на реални количества водна маса, които достигат до 200 куб.м в секунда, обясни началникът на язовирния район инж. Иван Делчев. В 10 часа бе отворен първият от четирите шлюза. По време на цялата манипулация, която продължава до 16 часа, в коритото на реката към яз. „Студен кладенец" ще се излеят близо 1 млн куб/м вода.

Процедурата се следи от специалисти на „Язовири и каскади"- Провежда се всяка година в края на юни. Т.нар таблични затвори или шлюзове са в изправност, показва прегледът. Те се отварят при високи води, когато централата не може да преработи прииждащата от язовира вода.

IMG 021483 2

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай