Експертите: Кърджали има нужда от Център за обществена подкрепа

Picture 008

В областна администрация се проведе работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/, който функционира в Кърджали от месец май. На заседанието бе обсъден доклад на експертите от отдел „Закрила на детето" относно реинтеграция на деца от специализирана институция в биологичното им семейство. Представители на отдела, РЗИ и община Кърджали се ангажираха с конкретни действия и срокове за решаването на казуса.

Целевите групи на ОКМД са децата в риск и амбицията на механизма е да осигури на всяко от тях благоприятна среда на живот. Участниците във форума поставиха на дневен ред необходимостта от създаване на ЦОП – Център за обществена подкрепа в Кърджали. Областният град все още не разполага с такава социална услуга, а нуждаещите са стотици, потвърдиха от отдел „Закрила на детето". Община Момчилград има готовност да предостави местния ЦОП за съвместно ползване с община Кърджали, в рамките на капацитета си, стана ясно в хода на разговорите. Община Кърджали възнамерява да кандидатства с проект за ЦОП през месец ноември, след като бъде осигурена подходяща сграда. В момента ЦОП функционират в общините Ардино, Джебел, Момчилград и Крумовград. На заседанието бе повдигнат и въпроса за децата в риск, чиито родители не са адресно регистрирани, не могат да им се издадат лични документи и следователно са лишени от детски добавки. Подобни случаи се наблюдават масово в ромските махали и следва да бъдат решени като превенция на изоставянето.
Областният управител Илия Илиев изрази задоволство от ефективното сътрудничество между различните институции и волята им за своевременното решаването на проблемите, свързани с деинституционализацията.
ОКМД се реализира в рамките на проекта „ОКМ – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общинските структури" и се финансира с евросредства. Той представлява платформа за прилагане на политики, свързани с децата и семействата. В Кърджали механизмът заработи преди месец и вече са налице първите резултати от работата му.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай