Обяви и заповеди

- Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти- частна собственост-10.01.2017 год.

- Заповед за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива- 21.12.2016 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2017 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2016 г.

- Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2015 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2015 г.

- Заповед за определяне на пожароопасен сезон 2014 г.

- Обявление за принудително отчуждаване на частни и общински имоти за държавна нужда

- Заповед за определяне списък на категориите класифициране информация, създавана, обработвана и съхранявана в Областна администрация - Кърджали, определени като "служебна тайна"

Решение на МС № 834 от 22.12.2014 г. за ОТЧУЖДАВАНЕ на имоти -ЧС, засегнати от строителството на обект: Път Е85 /I-5/ "Кърджали-Маказа" и пътна връзка Фотиново

- Решение РД-09-70/23.03.2017г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай