Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти

Публикувана на 14 Април 2016

Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:
"Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти, привеждането им в цифров вид, създаване на мрежа на РГО за зони за земеделско ползване (ЗЗП) №№ 9 и 10, находящи се в землището на с. Невестино, Община Кърджали, ЗЗП №16 в землището на с. Зимзелен и № 19 в землището на с. Сипей, Община Кърджали, ЗЗП №№ 17 и 18, попадащи в землищата на гр.Кърджали и с. Солище, Община Кърджали, и зона за земеделско ползване в землището на с. Пчеларово, Община Черноочене"

 

- Заповед за откриване на процедура;

- Публична покана;

- Указания;

- Образци;

- Технически задания;

- Договор;

 

- Протокол;

- Доклад;

- Писмо;

- Банкова гаранция;

- Договор - техническа оферта;

- Договор - техническо предложение;

- Ценово предложение;

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай