Областната транспортна комисия гласува предложения на общините за промени в автобусните линии

Публикувана на 19 Април 2017

Областната транспортна комисия, ръководена от областния управител Начо Ковачев, се събра на редовно заседание, за да обсъди и гласува предложения на общините за закриване на курсове по съществуващи автобусни линии, откриване на нови и промени в маршрутните разписания на линиите от Областната транспортна схема.

Одобрени бяха и промени в съществуващи маршрутни разписания на междуобластните автобусни линии  от Републиканската транспортна схема. Комисията прие предложението на община Ардино за закриване на курсове по автобусните линии: Кърджали – Ардино /10.00-7,20 часа/ и Кърджали – Еньовче /17.00-19.00 ч/ и откриване на нова автобусна линия Ардино – Джебел.   
Община Момчилград поиска промяна в маршрутното разписание с включване на нова спирка по линията Русе-Момчилград - АГ-Хасково и промяна в междинните времена на движение на съществуващата автобусна линия Русе-Момчилград (9.30ч.-9.15ч.).
Одобрен бе и проект на община Кърджали за промени в маршрута (изключване на съществуващи спирки - АС „р.Широко поле“, АС „р.Скалище“ и АС „р.Перперек“) и промяна в междинните времена на движение на съществуваща автобусна линия Кърджали-Хасково (7.30ч.-9.20ч.), както и проект на маршрутно разписание за промени в маршрута (изключване на съществуващи спирки - АС „р.Широко поле“, АС „р.Скалище“ и АС „р.Перперек“) и промяна в началния час на тръгване от АГ „21-ви век“ гр.Кърджали (от 12.00ч. да стане 11.30ч.) и междинните времена на движение на съществуваща автобусна линия Кърджали-Хасково (12.00ч.-13.45ч.).
На заседанието присъстваха представители на общините-вносители, Областно пътно управление, ДАИ, сектор „Пътна полиция“ и браншови организации на превозвачите.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай