Публикувана на 07 Юли 2014

Милена Димитрова
Експерт "Връзки с обществеността"


 

Родена 1970 г. в гр. Кърджали

Образование:

ПУ „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, специалност „Български език и литература, магистър

Професионален опит:

1994 г. Първа частна ТВ „Родопи" – репортер, редактор, водещ
1994 - 1995 г. – в. „Репортер юг" – репортер
1995 - 1997 г. - в. „Репортер днес" – репортер
2000 - 2001 г. – ТВ „Глобо" – тв водещ, репортер
2000 - 2007 г. – bTV – кореспондент, в. „Спектър"- репортер
2009 - 2013 г. – Областна администрация Кърджали, експерт „Връзки с обществеността"
2013 - 2014 г. – ПП ГЕРБ, експерт ВО

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Чл. 76. Служителят за връзки с обществеността:

1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;

2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;

3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;

4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;

5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;

6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;

8. предоставя информация на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на Министерството на държавната администрация и административната реформа и на дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет.

 

Тел: (0361) 6 01 56

Мобилен телефон: 0884 44 11 80

e-mail:

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай