Теменужка Петкова: Ще намерим баланс между интересите на държавата и рибовъдния бранш

Публикувана на 12 Юни 2017

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на НЕК инж.Петър Илиев посетиха садковите стопанства на яз.„Кърджали“, които са най-големите производители на черен хайвер в света.

Рибовъдите потърсиха подкрепата на държавата, заради критично ниското ниво на водите в язовира, което възпрепятства развитието на популацията и причинява огромни финансови загуби на бранша.Визитата на министър Петкова бе по покана на заместник-председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, а първата й среща бе с областния управител Никола Чанев. „Всички действия на НЕК по отношение на язовирите са съобразени с указанията на МОСВ – министерството,  което отговаря за управлението на водите. След инцидента при село Бисер бяха въведени ограничителни мерки, които ни задължават да поддържаме водни нива под 80 процента. В противен случай търпим санкции“, обясни министър Петкова.  И добави: „Утре инициирам работна среща с МОСВ, на която да обсъдим проблема и да намерим взаимно приемливо решение. Вероятно ще се наложи промяна в нормативната уредба, която да даде възможност за отпадане на ограниченията. Надявам се да постигнем необходимия баланс, защото държавата е заинтересована да произвежда повече ток при максимални водни нива, а вие – да поддържате благоприятна среда за отглеждане на рибната популация“, обърна се тя към собствениците на садки. Петте местни стопанства са обединени в Асоциация на рибопроизводителите в яз. „Кърджали“. Наред с традиционните шаран, сом и пъстърва, тук се отглежда най-голямата популация от есетрови риби за добив на черен хайвер. Според производителите,  той се е превърнал в запазена марка на страната ни наред с киселото мляко и розовото масло. Износът на България възлиза на 5-6 тона годишно, като 99 на сто от него идва от яз „Кърджали“. В него се отглеждат 50 от аквакултурите, а като финансови параметри – около 90 %, твърдят производителите.  „Ние сме единственият земеделски бранш, който не кандидатства за субсидии и не ползва държавна помощ. Единственото, което искаме, е да имаме добри условия за работа.  Заради ниските нива на водата обаче, дейността ни е силно затруднена. Търпим загуби за милиони левове“, оплакаха се те.  За няколко месеца нивото на язовира е паднало с почти 50 на сто.  Искаме разумно използване на водите, това е в интерес и на рибовъдите, и на риболовците, и на туризма и на хидроенергетиката на страната, заявиха те. Министър Петкова гарантира, че ще направи необходимото за решаване на проблема в обозрими срокове.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай