Теменужка Петкова: Ще намерим баланс между интересите на държавата и рибовъдния бранш

Публикувана на 12 Юни 2017

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на НЕК инж.Петър Илиев посетиха садковите стопанства на яз.„Кърджали“, които са най-големите производители на черен хайвер в света.

Рибовъдите потърсиха подкрепата на държавата, заради критично ниското ниво на водите в язовира, което възпрепятства развитието на популацията и причинява огромни финансови загуби на бранша.Визитата на министър Петкова бе по покана на заместник-председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, а първата й среща бе с областния управител Никола Чанев. „Всички действия на НЕК по отношение на язовирите са съобразени с указанията на МОСВ – министерството,  което отговаря за управлението на водите. След инцидента при село Бисер бяха въведени ограничителни мерки, които ни задължават да поддържаме водни нива под 80 процента. В противен случай търпим санкции“, обясни министър Петкова.  И добави: „Утре инициирам работна среща с МОСВ, на която да обсъдим проблема и да намерим взаимно приемливо решение. Вероятно ще се наложи промяна в нормативната уредба, която да даде възможност за отпадане на ограниченията. Надявам се да постигнем необходимия баланс, защото държавата е заинтересована да произвежда повече ток при максимални водни нива, а вие – да поддържате благоприятна среда за отглеждане на рибната популация“, обърна се тя към собствениците на садки. Петте местни стопанства са обединени в Асоциация на рибопроизводителите в яз. „Кърджали“. Наред с традиционните шаран, сом и пъстърва, тук се отглежда най-голямата популация от есетрови риби за добив на черен хайвер. Според производителите,  той се е превърнал в запазена марка на страната ни наред с киселото мляко и розовото масло. Износът на България възлиза на 5-6 тона годишно, като 99 на сто от него идва от яз „Кърджали“. В него се отглеждат 50 от аквакултурите, а като финансови параметри – около 90 %, твърдят производителите.  „Ние сме единственият земеделски бранш, който не кандидатства за субсидии и не ползва държавна помощ. Единственото, което искаме, е да имаме добри условия за работа.  Заради ниските нива на водата обаче, дейността ни е силно затруднена. Търпим загуби за милиони левове“, оплакаха се те.  За няколко месеца нивото на язовира е паднало с почти 50 на сто.  Искаме разумно използване на водите, това е в интерес и на рибовъдите, и на риболовците, и на туризма и на хидроенергетиката на страната, заявиха те. Министър Петкова гарантира, че ще направи необходимото за решаване на проблема в обозрими срокове.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай