Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост

Публикувана на 20 Юли 2014

STS: 0x00000012
senter_done: FALSE
sexit_done: TRUE
mem_config_lock: FALSE
private_open: FALSE
locality_1_open: FALSE
locality_2_open: FALSE
ESTS: 0x00
txt_reset: FALSE
E2STS: 0x0000000000000008
secrets: FALSE
ERRORCODE: 0xc0001041
DIDVID: 0x00000001b0028086
vendor_id: 0x8086
device_id: 0xb002
revision_id: 0x1
FSBIF: 0xffffffffffffffff
QPIIF: 0x000000009d003000
SINIT.BASE: 0xdaf00000
SINIT.SIZE: 131072B (0x20000)
HEAP.BASE: 0xdaf20000
HEAP.SIZE: 917504B (0xe0000)
DPR: 0x00000000db000041
lock: TRUE
top: 0xdb000000

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай