Чанев разговаря с президента на френския холдинг „Серта интернешънъл“

Публикувана на 04 Юли 2017

Областният управител Никола Чанев прие президента на „Серта интернешънъл“ Ксавие Мажорел, който е на посещение в Кърджали. Холдингът управлява едно от структуроопределящите предприятия в града – завода за хидравлични изделия „Пневматика Серта“.

Понастоящем дружеството наброява 610 души персонал, непрекъснато увеличава капацитета си, а наскоро предстои и изграждането на нова производствена площадка. Областният управител изтъкна доброто взаимодействие на държавната администрация с ръководството на фирмата и ключовата роля на „Пневматика Серта“ за икономическото развитие на Кърджали. Той запозна френския гост с дуалното обучение, което стартира в завода с ученици от професионалните гимназии „Васил Левски“ и „Капитан Петко войвода“. „Това е пилотен модел за Кърджали, за чието осъществяване посредничихме активно. Надявам се той да даде добри резултати и да получи устойчивост, каквато е практиката на Запад“, каза Чанев. На срещата присъстваха изпълнителният директор Вълчо Петков и финансовият мениджър Красимир Паскалев, които заявиха, че предприятието има готовност да изпраща стажанти и в чужбина. Те споделиха, че проблемът с кадрите е сериозен за повечето направления в индустрията и дуалното обучение е един от добрите варианти за справяне със ситуацията. В хода на разговорите областният управител представи проекта за изграждане на индустриална зона в района на летището, който получи одобрението на икономическия министър и който ще има положителен ефект върху инвестиционния климат в региона.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай