30 на сто от абонатите в Кърджалийско вече са с дистанционни електромери

Публикувана на 11 Юли 2017

Председателят на УС на „ЕВН България“  Робърт Дик и членовете на борда на директорите на електроразпределителното дружество Калина Трифонова и Костадин Величков проведоха информационна среща с областния управител Никола Чанев, за да го запознаят с инвестиционните проекти на компанията и политиката й за разширяване на продуктовото портфолио и подобряване качеството на услугите.

Австрийският концерн оперира на българския пазар от 2005 г в обхвата от производството до дистрибуцията на ток. Разполага с 2 200 сътрудници и 1,5 млн клиенти в Югоизточна България.  За последните 12 години „ЕВН България“ е реализирала инвестиции в размер на повече от  1,5 млрда лева. Отскоро  операторът „ЕВН разпределение“  е брандиран с ново лого – „ЕР ЮГ“, за да се разграничи от дружествата, които се занимават с продажби и електроснабдяване, обясниха мениджърите.  В хода на разговорите бяха коментирани усилията на фирмата да модернизира мрежата в Кърджалийско и да улесни контакта с потребителите. През 2017 г са планирани инвестиции от 6,4 млн лева за изграждане на нови електропроводи и трафопостове, повишаване сигурността на захранването, намаляване на технологичните загуби и доизграждане на системата за дистанционно отчитане на електромерите. 30 на сто от абонатите в областта вече се отчитат дистанционно. Въведена е и нова по-ефективна организация за отчитане в малките населени места. Областният управител изрази задоволство от направеното за развитие на мрежа и подобряване на обслужването, обърна внимание и върху диалога на компанията с бизнеса и сроковете за присъединяване на фирмени клиенти. Чанев изтъкна, че либерализацията на пазара е стъпка напред в посока облекчаване на условията за крайния потребител и регулиране на цените. Над 50 на сто от ел.енергията у нас се търгува на свободния пазар. За територията на ЕВН тя е 75 % и  обхваща 100 000 клиенти. Областният управител и ръководителите на ЕВН се договориха да си партнират за в бъдеще в подкрепа на важни за общността инвестиционни проекти.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай