30 на сто от абонатите в Кърджалийско вече са с дистанционни електромери

Публикувана на 11 Юли 2017

Председателят на УС на „ЕВН България“  Робърт Дик и членовете на борда на директорите на електроразпределителното дружество Калина Трифонова и Костадин Величков проведоха информационна среща с областния управител Никола Чанев, за да го запознаят с инвестиционните проекти на компанията и политиката й за разширяване на продуктовото портфолио и подобряване качеството на услугите.

Австрийският концерн оперира на българския пазар от 2005 г в обхвата от производството до дистрибуцията на ток. Разполага с 2 200 сътрудници и 1,5 млн клиенти в Югоизточна България.  За последните 12 години „ЕВН България“ е реализирала инвестиции в размер на повече от  1,5 млрда лева. Отскоро  операторът „ЕВН разпределение“  е брандиран с ново лого – „ЕР ЮГ“, за да се разграничи от дружествата, които се занимават с продажби и електроснабдяване, обясниха мениджърите.  В хода на разговорите бяха коментирани усилията на фирмата да модернизира мрежата в Кърджалийско и да улесни контакта с потребителите. През 2017 г са планирани инвестиции от 6,4 млн лева за изграждане на нови електропроводи и трафопостове, повишаване сигурността на захранването, намаляване на технологичните загуби и доизграждане на системата за дистанционно отчитане на електромерите. 30 на сто от абонатите в областта вече се отчитат дистанционно. Въведена е и нова по-ефективна организация за отчитане в малките населени места. Областният управител изрази задоволство от направеното за развитие на мрежа и подобряване на обслужването, обърна внимание и върху диалога на компанията с бизнеса и сроковете за присъединяване на фирмени клиенти. Чанев изтъкна, че либерализацията на пазара е стъпка напред в посока облекчаване на условията за крайния потребител и регулиране на цените. Над 50 на сто от ел.енергията у нас се търгува на свободния пазар. За територията на ЕВН тя е 75 % и  обхваща 100 000 клиенти. Областният управител и ръководителите на ЕВН се договориха да си партнират за в бъдеще в подкрепа на важни за общността инвестиционни проекти.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай