Родопите съхнат, държавата взема спешни мерки срещу корояда

Публикувана на 21 Юли 2017

Областният управител Никола Чанев гарантира пълната подкрепа на държавната власт в Кърджали за противодействие на корояда в иглолистните гори и призова гражданите да бъдат активни и да подпомагат горските служителите в борбата с вредителя и възстановяване на насажденията.

Днес на оглед в Източните Родопи бяха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителният директор на ИАГ Григор Гогов,  учени от Института по гората към БАН, Лесозащита  и Съюза на лесовъдите,  шефът на ЮЦДП Смолян инж. Ботьо Арабаджиев, директори на горски стопанства, областните управители на Кърджали и Смолян  и др.  „Проблемът е изключително сериозен, хиляди декари гори в Родопите, Рила и Пирин боледуват, необходимо е съвместно да търсим решение, позовавайки се на оценката на учените и добрите практики в сектора“, заяви зам.–министър Добрев. Според акад. Александър Александров, eдин от водещите специалисти в сектора, здравословният статус на горите в Кърджалийско е силно обезпокоителен. Площите, поразени от корояда, се разширяват приблизително с метър на ден, а единственото спасение е отсичане както на изсъхналите дървета, така и на съседните насаждения. Нужна е спешна човешка намеса, но тя не е само по силите на МЗХГ и Агенцията по горите, изтъкна той. Основната причина за разпространение на заразата е добрата хранителна среда – големи количества дървесина /над 2 млн куб.м/, увредена от абиотични фактори – ветровали, снеголоми и др. и невъзможността й да бъде извлечена и усвоена в рамките на 1 година заради високия процент недостъпни терени. По последни данни около 400 хил.дка гори са нападнати от корояд, гъбични заболявания и др. като площите се разрастват.  От началото на 2017-та засегнатите територии са колкото за цялата 2016-та. Изпълнителният директор на ИАГ Григор Гогов съобщи, че вече са в ход действия за отстраняване на болните насаждения, тъй като петната се разширяват в геометрична прогресия. Планират се и мерки за възстановяване на оголените терени, които ще бъдат залесени с фиданки. По време на инспекцията в района на „Белите брези“ на медиите бяха показани живи екземпляри от бръмбар-корояд и унищожена от тях дървесина, както и уловки за мониторинг на популацията.  В едно дърво се съдържат по около 10 000 насекоми,  които за един сезон дават до 3-4 поколения. Държавата реагира адеватно, вземат се необходимите мерки, разчитаме на местното население да окаже подкрепа при усвояване на дървесината, в залесяването и превенцията срещу пожари, призоваха от МЗХГ.  Предприятията от своя страна инвестират в нова техника за поддръжка на горските пътища, тъй като липсата на достъп осуетява прибирането на падналата дървесина и катализира процесите на унищожение в горите. При всички случаи предстои промяна в ландшафта, категорични са специалистите.\

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай