Родопите съхнат, държавата взема спешни мерки срещу корояда

Публикувана на 21 Юли 2017

Областният управител Никола Чанев гарантира пълната подкрепа на държавната власт в Кърджали за противодействие на корояда в иглолистните гори и призова гражданите да бъдат активни и да подпомагат горските служителите в борбата с вредителя и възстановяване на насажденията.

Днес на оглед в Източните Родопи бяха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителният директор на ИАГ Григор Гогов,  учени от Института по гората към БАН, Лесозащита  и Съюза на лесовъдите,  шефът на ЮЦДП Смолян инж. Ботьо Арабаджиев, директори на горски стопанства, областните управители на Кърджали и Смолян  и др.  „Проблемът е изключително сериозен, хиляди декари гори в Родопите, Рила и Пирин боледуват, необходимо е съвместно да търсим решение, позовавайки се на оценката на учените и добрите практики в сектора“, заяви зам.–министър Добрев. Според акад. Александър Александров, eдин от водещите специалисти в сектора, здравословният статус на горите в Кърджалийско е силно обезпокоителен. Площите, поразени от корояда, се разширяват приблизително с метър на ден, а единственото спасение е отсичане както на изсъхналите дървета, така и на съседните насаждения. Нужна е спешна човешка намеса, но тя не е само по силите на МЗХГ и Агенцията по горите, изтъкна той. Основната причина за разпространение на заразата е добрата хранителна среда – големи количества дървесина /над 2 млн куб.м/, увредена от абиотични фактори – ветровали, снеголоми и др. и невъзможността й да бъде извлечена и усвоена в рамките на 1 година заради високия процент недостъпни терени. По последни данни около 400 хил.дка гори са нападнати от корояд, гъбични заболявания и др. като площите се разрастват.  От началото на 2017-та засегнатите територии са колкото за цялата 2016-та. Изпълнителният директор на ИАГ Григор Гогов съобщи, че вече са в ход действия за отстраняване на болните насаждения, тъй като петната се разширяват в геометрична прогресия. Планират се и мерки за възстановяване на оголените терени, които ще бъдат залесени с фиданки. По време на инспекцията в района на „Белите брези“ на медиите бяха показани живи екземпляри от бръмбар-корояд и унищожена от тях дървесина, както и уловки за мониторинг на популацията.  В едно дърво се съдържат по около 10 000 насекоми,  които за един сезон дават до 3-4 поколения. Държавата реагира адеватно, вземат се необходимите мерки, разчитаме на местното население да окаже подкрепа при усвояване на дървесината, в залесяването и превенцията срещу пожари, призоваха от МЗХГ.  Предприятията от своя страна инвестират в нова техника за поддръжка на горските пътища, тъй като липсата на достъп осуетява прибирането на падналата дървесина и катализира процесите на унищожение в горите. При всички случаи предстои промяна в ландшафта, категорични са специалистите.\

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай