Стартира ремонт на пътя Момчилград-Крумовград-Ивайловград на стойност над 20 млн лева

Публикувана на 01 Август 2017

Стартират строително-монтажни работи на 32 километра от пътя Момчилград-Крумовград-Ивайловград на обща стойност над 20 млн лева, информира областният управител Никола Чанев. Парите са осигурени от програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България.

До 21 август ще се приемат оферти за избор на изпълнител.Ремонтът ще обхване участък от км 24+548  до км 56 + 861 от пътя и ще се реализира на два етапа. Първият включва рехабилитация на асфалтовата настилка и изграждане на две бетонови подпорни стени с дължина 25 метра в района на село Карамфил. Индикативната му стойност е 2,8 млн лева без ДДС. Вторият участък е с дължина 26 км. Там се предвижда реконструкция и рехабилитация на пътя в чертите на Крумовград и село Полковник Желязово. Осигурените за него средства по програмата за трансгранично сътрудничество са 15,5 млн лева без ДДС. Срокът за изпълнение на първия участък е 8 месеца, а на втория – 14, обясни Чанев.  Това са наистина сериозни инвестиции в подобряване качеството на републиканската пътна мрежа в област Кърджали, изтъкна областният управител. Предстоят и ремонтни работи, възложени от  АПИ, на входа на Крумовград, където през пролетта бе извършено аварийно укрепване на пропаднал участък в коритото на р. Крумовица. Обектът е включен и в мащабен трансграничен проект за превенция на наводненията, по който областна администрация Кърджали ще си партнира с други три области от българска страна и две от гръцка, припомни Никола Чанев.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай