Чанев прие новия дистрикт-гуверньор на „Ротари-България“ доц. Емил Коцев

Публикувана на 31 Юли 2017

Областният управител Никола Чанев прие новия дистрикт-гуверньор на „Ротари-България“ доц. Емил Коцев и представители на Ротари клуб – Кърджали, начело с новоизбрания президент  Бахар Палова.

Доц. Коцев запозна областния управител с приоритетите на организацията в национален мащаб и доброволческите инициативи, които развива по места, изтъквайки, че тази година слоганът им е „Ротари. Правим разликата!“ Дистрикт-гуверньорът даде висока оценка на клубовете в Кърджали и Момчилград и разностранната им дейност в подкрепа на обществено-значими каузи. Чанев подчерта, че следи работата на тукашния „Ротари клуб“ и младежките му формирования „Ротаракт“ и „Интер акт“ и е впечатлен от активната им благотворителна дейност в хуманитарната, образователната и социалната сфера. По време на срещата бе обсъдено евентуално бъдещо партньорство между ротарианците от Кърджали и областна администрация, реализация на съвместни проекти, международни контакти  и др. Дискутирани бяха теми, свързани с икономическото развитие на региона, трансграничното сътрудничество, потенциала на туризма и т.н. Представителите на Клуба и областния управител изразиха готовност да обединят усилията си за популяризиране на Кърджали като дестинация с добър инвестиционен профил, привлекателна за бизнес и туризъм.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай