Чанев прие новия дистрикт-гуверньор на „Ротари-България“ доц. Емил Коцев

Публикувана на 31 Юли 2017

Областният управител Никола Чанев прие новия дистрикт-гуверньор на „Ротари-България“ доц. Емил Коцев и представители на Ротари клуб – Кърджали, начело с новоизбрания президент  Бахар Палова.

Доц. Коцев запозна областния управител с приоритетите на организацията в национален мащаб и доброволческите инициативи, които развива по места, изтъквайки, че тази година слоганът им е „Ротари. Правим разликата!“ Дистрикт-гуверньорът даде висока оценка на клубовете в Кърджали и Момчилград и разностранната им дейност в подкрепа на обществено-значими каузи. Чанев подчерта, че следи работата на тукашния „Ротари клуб“ и младежките му формирования „Ротаракт“ и „Интер акт“ и е впечатлен от активната им благотворителна дейност в хуманитарната, образователната и социалната сфера. По време на срещата бе обсъдено евентуално бъдещо партньорство между ротарианците от Кърджали и областна администрация, реализация на съвместни проекти, международни контакти  и др. Дискутирани бяха теми, свързани с икономическото развитие на региона, трансграничното сътрудничество, потенциала на туризма и т.н. Представителите на Клуба и областния управител изразиха готовност да обединят усилията си за популяризиране на Кърджали като дестинация с добър инвестиционен профил, привлекателна за бизнес и туризъм.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай