Областна администрация Кърджали ще чисти екопътека „Болярци“

Публикувана на 15 Септември 2017

За шеста поредна година Областна администрация Кърджали се присъединява към най-мащабния доброволчески проект у нас – националната кампания „Да изчистим България заедно!“.

Областният управител Никола Чанев и неговият екип ще чистят екопътека „Болярци“, която води към скалния тракийски град Перперикон, в партньорство със служителите на ОД „Земеделие“ и Държавно ловно стопанство „Женда“. „Районът е уникален по своето природно многоообразие и паралелно с това изобилства с исторически забележителности. Това ни задължава да бъдем добри стопани и да поддържаме маршрута във вид, който е благоприятен за туризъм и едновременно с това щади флората и фауната в района. Развитието на туризма е наш основен приоритет и това е поредната стъпка, която правим в тази посока. Надявам се кампанията да привлече повече доброволци – общините, териториалните структури, бизнеса, гражданите, защото опазването и поддържането на околната среда е въпрос на обединени усилия“, обобщи Чанев. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай