Ден на отворените врати в областната администрация

Публикувана на 19 Септември 2017

Областният управител Никола Чанев отвори администрацията за младежи, които се интересуват от механизмите на държавното управление и ги въведе в тънкостите на работата.

Гимназисти от Кърджали и Крумовград влязоха в кабинета на губернатора и се запознаха на място с текущите му служебни ангажименти. Кой назначава областния управител, какви са неговите правомощия, кого контролира  и какви са ключовите приоритети през мандата му, научиха младите хора. Чанев очерта основните стълбове в работата си : изграждане на околовръстен път, индустриална зона и многофункционална спортна зала. Запозна ги с обществените инициативи  на областния управител, които целят популяризиране на региона, неговите природни и човешки ресурси и духовното сближаване на хората. Учениците споделиха с него своите творчески интереси и планове за кариерно развитие, вижданията си за бъдещето на региона и желанието да имат повече възможности за прекарване на свободното време и успешна професионална реализация.  Само един от тях обаче призна, че би поел на плещите си отговорността да е областен управител. Останалите заявиха предпочитания към медицината, телекомуникациите, програмирането и психологията. Дори да нe изберете работа в държавната администрация, важно е да имате активна гражданска позиция и да участвате при вземането на решения, важни за общността и за страната, изтъкна Чанев. Партньор на инициативата е Младежки информационно-консултантски център.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай