Асоциацията по ВиК гласува проектобюджета за 2018 г

Публикувана на 03 Октомври 2017

Областният управител Никола Чанев свика извънредно заседание на Асоциацията на ВиК, в качеството си на неин председател.

На него присъстваха представители на областната администрация и общините Ардино, Момчилград, Кърджали, Кирково и Черноочене. На заседанието бе приет годишният отчет за бюджет 2016 и бе решено препоръчителният размер на вноската на държавата за 2018 да бъде в размер на 18 000 лева или 35 на сто от общото финансиране. Чанев благодари на общините, които навреме са превели дяловите си вноски за 2017 г, а останалите предупреди да го направят до края на годината, за да се стига до принудителното им събиране. На форума отново бе повдигнат проблема с водоснабдителните мрежи на бившите ТКЗС-та по места, които не са актувани и няма как да бъдат прехвърлени за управление към оператора „ВиК“. Да се потърси механизъм за тяхното узаконяване, въпреки липсата на документация, сред частично заснемане и проследяване на трасетата, поискаха общините. Проблемът наистина е сериозен, „ВиК“ няма как да приеме за експлоатация  активи, които нямат собственик, ще търсим съдействие от МРРБ за адекватно решение, тъй като от това зависи модернизацията на ВиК-инфраструктурата в региона, обобщи Чанев.  

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай