Кърджали е домакин на Национален научен форум

Публикувана на 05 Октомври 2017

Областният управител Никола Чанев приветства участниците в двудневната Национална конференция „Наука и общество 2017“ , която се откри днес в Кърджали.

Тя се организира от секцията на СУБ с подкрепата на филиалите на ПУ „Паисий Хилендарски“, МГУ „Св. Иван Рилски“ и ВУАРР. 160 представители на здравеопазването, хуманитарните, аграрните, природо-математическите, педагогическите, техническите, социалните и правните науки  ще се включат със свои доклади в отделните сесии на  форума. Конференцията бе открита от доц. д-р Дора Янчева, председател на Съюза на учените в България. „За мен като областен управител е привилегия да съм патрон на толкова авторитетен научен форум, а за града ни, като развиващ се академичен център, е акт на признание присъствието на светилата на българската наука в различните й направления-водещи специалисти, анализатори, изследователи, приложници и новатори. За мнозина вашите високи научни степени и академични трудове навярно звучат неразбираемо, натоварени със сложен понятиен апарат и методология. Но вие на практика сте ядрото на националната икономика, защото усвоявате и систематизирате научното познание до степен на приложимост в реалния сектор и до възпроизводството му чрез механизмите на образованието. Разчитам този форум не само като трибуна за защита на академични тези, но и като платформа за обмен на идеи и добри практики, които да донесат реални ползи и да послужат за обновлението на област Кърджали,“, подчерта Чанев. „Големите нипредизвикателства през последните години са как да направим така, че науката да бъде по-близо до реалните проблеми, които се решават в различни сфери на обществения живот. Като представители на местната власт ние сме убедени, че трябва да имаме пряка връзка с академичната общност, научните организации и изследователските центрове, за да можем да търсим адекватни решения, каза кметът Хасан Азис. 

„Съвременното общуване в научната сфера чрез научни прояви с международно участие или чрез модерните методи на комуникация увеличава възможностите за реализация и ни прави част от света. Това научно събитие трябва да се приветства като знак, че нашата наука е постигнала успехи и дала приноси, имащи висока стойност и значимост, които трябва да станат достояние на научната ни общност, отбеляза проф. дбн Диана Петкова, председател на Съюза на учените в България.

Ректорът на Софийския университет проф. Атанас Герджиков, който е родом от Кърджали,  не пристигна поради ангажименти, но изпрати до конференцията поздравителен адрес от името на академичното ръководство на университета.  Затова пък сред почетните гости бе друг кърджалиец – проф. дтн. Георги Михов, ректор на Техническия университет в София, който представи първия пленарен доклад. В първата част от програмата бе включен е доклад на дерматолога проф. д-р Николай Цанков, чл.кор. на БАН. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай