Областният управител и ректорът на ТУ – София обсъдиха откриването на Филиал в Кърджали

Публикувана на 06 Октомври 2017

Възможността в Кърджали да бъде разкрит филиал на Техническия университет в София обсъдиха днес на неформална среща областният управител Никола Чанев и ректорът на висшето училище проф. дтн  Георги Михов, който е гост на двудневната Национална конференция „Наука и общество 2017“.

Държавата разполага с подходяща сграда, която би могла да предостави за учебен корпус, а възходящото развитие на машиностроителния сектор в региона изисква гъвкав подход за задоволяване на потребностите от инженерни кадри, изтъкна Чанев. Гладът за технически специалисти става все по-осезаем,  разкриват се нови, високотехнологични производства, стартирахме проект за индустриална зона, а един филиал или колеж на най-реномирания Технически ВУЗ у нас – този в София, би могъл да обслужва и съседните области Хасково и Смолян, обоснова се областният управител. „Винаги съм споделял тезата, че образованието трябва да следва пазара, а не обратното, а и като кърджалиец бих се радвал ТУ да обучава кадри тук“, заяви проф. Михов. Надявам се и МОН, и бизнесът да погледнат положително на един такъв проект, защото той би бил от интерес за всички“, заяви ректорът. Никола Чанев и проф. Георги Михов се договориха да предприемат необходимите действия за обосновка на идеята и прокарването й на академично ниво. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай