Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в Кърджали

Публикувана на 20 Октомври 2017

На 23 октомври 2017 г., от 11:00ч., в Областна администрация - Кърджали ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на г-н Никола Чанев – Областен управител на област Кърджали.

На заседанието като членове ще присъстват представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Хасково и Смолян, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикатите.На заседанието ще бъдат представени и обсъдени резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020г. Като част от дневния ред ще бъде разгледан и актуалният проблем на Област Кърджали – изграждането на обходен път на гр. Кърджали. Ще бъде обсъдена и приета Годишна индикативна програма за дейността на съвета през 2018 г. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай