Няма данни за усложняване на оперативната обстановка с оглед евентуална терористична заплаха

Публикувана на 26 Октомври 2017

Областният съвет по сигурност заседава днес под ръководството на областния управител Никола Чанев.

Членовете на съвета изслушаха докладите на ръководителите на МВР и ДАНС във връзка с превенцията срещу проникване на международен тероризъм на територията на областта. Запознаха се и с дългосрочното планиране на дейностите по линия на отбранително-мобилизационната подготовка.

“Понастоящем регион Кърджали остава встрани от терористичните канали, въпреки, че кръстопътното му географско положение създава хранителна среда за трафик на хора и „внос“ на радикализъм“, отчитат експертите. Органите на МВР работят активно за недопускане на терористични актове и пребиваване на чужденци с фалшиви документи за самоличност. Охраняват се потенциално опасните обекти,  административните сгради с масова посещаемост и местата с големи  струпвания на хора. Въведени са строги мерки за наблюдение и контрол. Като цяло няма данни за усложняване на оперативната обстановка с оглед евентуална терористична заплаха, категорични са от МВР. Във връзка с контрола на питейния язовир „Боровица“, който е обект от критичната инфраструктура, бе повдигнат въпросът за алтернативно водоснабдяване на Кърджали чрез възстановяване на помпената станция при село Ненково. По линия на ДАНС не се установени лица, съпричастни към радикален ислям или проповядващи нетърпимост и омраза на верска основа. Мюсюлманската общност в региона е с просветска ориентация и това стопира проникването на радикални религиозни течения, твърдят специалистите. Областният управител обърна внимание върху режима на функциониране на духовните училища и изграждането на религиозни храмове. Плановете, касаещи отбранителната способност на област Кърджали, са утвърдени от областния управител, след съгласуване с МО. Същото се отнася и за плановете на седемте общини. На заседанието присъстваха представители на МВР, ДАНС, РД ПБЗН, РЗИ, ВиК, Областно военно окръжение, Жандармерията и Пътно управление. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай