Чанев свика Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Публикувана на 31 Октомври 2017

Областният управител Никола Чанев свика заседание на обществения съвет за превенция и противодействие на корупцията, в който членуват представители на териториалните структури на държавната администрация, правоприлагащите органи, икономическия сектор и медиите.

Членовете на Съвета актуализираха Правилника за функциите, задачите и организацията за работа, запознаха се и с новостите в нормативната уредба, свързана с предотвратяването и установяването на конфликт на интереси. Обучението бе извършено от експерти на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, които представиха често срещани форми на злоупотреба с публична власт и поставяне на личния и частния интерес над обществения. След влизането в сила на новия Закон за борба с корупцията, случаите на конфликт на интереси ще подлежат на тежки санкции, посочиха лекторите. Областният управител Никола Чанев декларира волята на правителството и на държавната администрация по места за нулева толерантност към корупцията на всички нива. Над 115 000 държавни служители у нас заемат публични длъжности в общинската и държавната администрация. Конфликт на интереси е налице не само при реализирана облага, достатъчно е тя да е възможна, уточниха от КПУКИ. На форума бяха коментирани и видовете декларации, в които следва да бъдат посочени обстоятелствата, водещи до конфликт на интереси. Смисълът на Закона е най-напред в превенцията и след това в уличаването на корупционните практики, обобщиха от Комисията.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай