Чанев свика Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Публикувана на 31 Октомври 2017

Областният управител Никола Чанев свика заседание на обществения съвет за превенция и противодействие на корупцията, в който членуват представители на териториалните структури на държавната администрация, правоприлагащите органи, икономическия сектор и медиите.

Членовете на Съвета актуализираха Правилника за функциите, задачите и организацията за работа, запознаха се и с новостите в нормативната уредба, свързана с предотвратяването и установяването на конфликт на интереси. Обучението бе извършено от експерти на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, които представиха често срещани форми на злоупотреба с публична власт и поставяне на личния и частния интерес над обществения. След влизането в сила на новия Закон за борба с корупцията, случаите на конфликт на интереси ще подлежат на тежки санкции, посочиха лекторите. Областният управител Никола Чанев декларира волята на правителството и на държавната администрация по места за нулева толерантност към корупцията на всички нива. Над 115 000 държавни служители у нас заемат публични длъжности в общинската и държавната администрация. Конфликт на интереси е налице не само при реализирана облага, достатъчно е тя да е възможна, уточниха от КПУКИ. На форума бяха коментирани и видовете декларации, в които следва да бъдат посочени обстоятелствата, водещи до конфликт на интереси. Смисълът на Закона е най-напред в превенцията и след това в уличаването на корупционните практики, обобщиха от Комисията.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай